συμπροσκυνῆσαι

συμπροσκυνῆσαι
σύν , πρόσ-κυνάω
play the Cynic
aor inf act (attic ionic)
σύν-προσκυνέω
make obeisance
aor inf act
σύν-προσκυνέω
make obeisance
aor inf act

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Поможем написать реферат

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”